اکونومی

تولید محتوا
۴۰۰هزار تومان یک ماهه
 • تحقیقات بازار شبکه های اجتماعی
 • تهیه قالب اختصاصی
 • طراحی لوگو
 • بهینه سازی در جستجو
 • فالور گیری ماهانه(۱۰۰عدد)
 • تعداد پست ماهیانه(۸عدد)
 • تعداد کلیپ ماهیانه(۲عدد)
 • تعداد استوری ماهیانه(۱۰عدد)
 • تعداد ای جی تی وی(۲عدد)

برنزی

تولید محتوا
۸۰۰هزار تومان یک ماهه
 • تحقیقات بازار شبکه های اجتماعی
 • تهیه قالب اختصاصی
 • طراحی لوگو
 • بهینه سازی در جستجو
 • فالور گیری ماهانه(۲۰۰عدد)
 • تعداد پست ماهیانه(۱۲عدد)
 • تعداد کلیپ ماهیانه(۴عدد)
 • تعداد استوری ماهیانه(۲۰عدد)
 • تعداد ای جی تی وی(۳عدد)

نقره ای

تولید محتوا
یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان یک ماهه
 • تحقیقات بازار شبکه های اجتماعی
 • تهیه قالب اختصاصی
 • طراحی لوگو
 • بهینه سازی در جستجو
 • فالور گیری ماهانه(۳۰۰عدد)
 • تعداد پست ماهیانه(۲۴عدد)
 • تعداد کلیپ ماهیانه(۶عدد)
 • تعداد استوری ماهیانه(۳۰عدد)
 • تعداد ای جی تی وی(۴عدد)

طلایی

تولید محتوا
یک میلیون و ۶۰۰هزار تومان یک ماهه
 • تحقیقات بازار شبکه های اجتماعی
 • تهیه قالب اختصاصی
 • طراحی لوگو
 • بهینه سازی در جستجو
 • فالور گیری ماهانه(۴۰۰عدد)
 • تعداد پست ماهیانه(۳۰عدد)
 • تعداد کلیپ ماهیانه(۸عدد)
 • تعداد استوری ماهیانه(۴۰عدد)
 • تعداد ای جی تی وی(۵عدد)